Harvest

Hamazkayin Klatsor Chapter has the pleasure of welcoming Hamazkayin Sanahin Chapter's ANI Dance Ensemble on Sunday, October 9th

«ՆԱՆՈՐ» երգչախումբ

Մոնթրէալ, Դեկտեմբեր 2016

Լաւալի Մանկապատանեկան «ՆԱՆՈՐ» երգչախումբին Խմբավարութեամբ՝ Մաեսթրօ Լուսին Ժամկոչեանի Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտանոցի դաստիարակ (Հալէպ)

 

Megerditch and Malaguena

Եկէ՛ք միասնաբար դիմաւորենք ամառը եւ

Hamazkayin Forum in Yerevan

Discover Armenian heritage & Culture with Hamazkayin Forum in Yerevan

“Թէյ Սուրճ եւ Կարծիքներ”

Մոնթրեալ, Յունուար 2013

Հինգշաբթի 31 Յունուարի երեկոյեան, մտերմիկ մթնոլորտի մէջ տեղի ունեցաւ Համազգայինի Մոնթրեալի Սանահին մասնաճիւղի “Թէյ Սուրճ եւ Կարծիքներ” ակումբի անդրանիկ երեկոն. Հակառակ ձմրան բուք ու բորանին “Նոր տան” հիւրասրահ փութացեր էին գրասէր համազգայնականներ ու բարեկամներ ...

Գրասէրներու խմբակի ԺԲ հաւաք

Թորոնթօ, Յունուար 2013

Պահեր կան մեր կեանքին մէջ, երբ յատուկ ջերմութիւն մը կը պատէ մեր չորս դին: Սփիւռք կոչուած այս խառնարանին մէջ կայ պատուհան մը, ուրկէ մենք կրնանք փախչիլ, մենք մեզ գտնել դէմ հանդիման՝ մեր գրականութեան էջերը ծաղկեցնող, լուսադէմ գրողի մը հետ ու խորունկ, կարօտագին շունչ մը քաշել ...

Գրասէրներու խմբակի ԺԱ. հաւաք

Թորոնթօ, Դեկտեմբեր 2012

Տարեվերջի հաւաքն է. Տօնական օրերու սեմին՝ տրամադրութիւնները բարձր են: Կարկանդակներով զարդարուած սեղանին շուրջ, նոր տարուայ ծրագիրներու մասին կը զրուցեն. անդին՝ խումբ մը գրասէրներ կը վերյիշեն տարեշրջանի անցեալ ամիսներու հաւաքները...