Ցաւով կը տեղեկացնենք, որ Համազգայինի Գլաձոր մասնաճիւղի վարչութեան անդամներէն՝ Թալին Գըլըպոզեանի հայրը՝ Գէորգ Արթինեան ոչ եւս է։
Կցուած կը տեսնէք մահազդը, ուր կը գտնէք այցեւութեան եւ թաղման արարողութեան տեղեկութիւնը։
Պրն. Գէորգ Արթինեանը ընթերցասէր մարդ էր եւ յաճախ կ՚այցելէր Համազգայինի «Յարութիւն Մանուկեան» գրադարանը։ 
 
Կը ցաւակցինք Թալինին եւ համայն Արթինեան ընտանիքի անդամներուն։
Աստուած հոգին լուսաւորէ։
 
Յարգանօք՝
Համազգայինի Գլաձոր մասնաճիւղի վարչութիւն