Շաբաթ, 8 Յուլիս 2017-ին Համազգայինի Ուսանողական Համախմբումը սկսաւ իր աշխատանքներուն:  Աշխարհի 10 երկիրներէ համախմբուած 34 ուսանողներու կարգին էին նաեւ Մոնթրէալէն ժամանած երեք ուսանող մասնակիցներ՝ Մելանի Թաշճեան, Թամար Տէմիրճեան, Հրակ Քիւփէլեան եւ Արշէն Գասբար։ Ներկայ էր նաեւ ֆորումի դաստիարակչական աշխատանքներու պատասխանատու, Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ՝ ընկեր Վիգէն Թիւֆէնքճեանը։