• Dawn of Christianity

  Hari Ketenjian

 • Current Affair

  Taleen Hacikyan

 • Dreaming of You, A Sax Duet for You and I. All Blues

  Berge Missakian

 • Sunny Still Life

  Berdj Tchakedjian

 • Sculptures

  Garen Bedrossian

 • Sunday Morning

  Bedros Aslanian

 • Still Life(Le Bouqet)

  Joseph Mandalian

 • Vital Movements

  Garen Bedrossian

 • Conception Immaculée

  Diane Babayan

 • Modern Man (diptych)

  Krikor Agopian

 • Magical Moment

   Jack Jelilian

 • Sculptures

  Garen Bedrossian

 • Les Musiciens

  Baydzar Avedikian

 • Jazz up in Cordoba

  Berge Missakian

 • The Red Roof

  Hagop Khoubesserian

 • Illiad

  Zorair Atabekian

 • Spring Fever

   Leo Faridani

 • Monastery of Holy Virgins Ani, Alix/Elo Der Melkonian

 • Off Queen Street, Arto Yuzbasiyan

 • Soft Night, Serge Deherian

 • Reclining Figure

  Hagop Khoubesserian

 
Համազգայինի Գանատայի 37-րդ շրջանային ընդհանուր ժողովը տեղի ունեցաւ 13-14 Օգոստոս 2017-ի շաբաթավերջին, Մոնրէալի Հայ Կեդրոնէն ներս, ներկայութեամբ Համազգայինի կեդրոնական վարչութեան, ՀՅԴ Գանատայի Կ.Կ.ի, քոյր միութիւններու և Սանահին, Գլաձոր և Տաթև մասնաճիւղերու ներկայացուցիչներուն, շրջանային վարչութեան լրիւ կազմին, նաև պատուարժան հիւրերու։ Ժողովը քննարկեց բազմաթիւ նիւթեր, մշակութային եւ կրթական ծրագիրներ, ներառեալ՝ Համազգայինի 90-ամեակին հետ առնչուող նախաձեռնութիւններ, քարոզչական ու անդամական մարզերէն ներս ծրագիրներ, փոքր գաղութներուն մէջ մշակութային կեանքը աշխուժացնելու ծրագիրներ, հրատարակչական մարզէն ներս յառաջիկայ քայլեր։ Նկատելի էր ժողովականներուն աշխուժութիւնը՝ սեղանին եկած նիւթերուն քննարկման ընթացքին։
Ժողովին բացումը կատարեց ընթացաւարտ վարչութեան ատենապետ ընկհ Ծովիկ Գահվէճեան, որուն հակիրճ խօսքէն ետք, ժողովականները մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգեցին յիշատակը տարեշրջանին ընթացքին մեզմէ առյաւէտ բաժնուած ընկերներ Սերժ Սարոյեանի, Շաքէ Տէր Մելքոնեան Մինասեանի, Գալուստ Պապեանի, Մարօ Մարտիրոսեանի, Արմենուհի Տէմիրճեանի, Սարգիս Զուրիքեանի։ Չորս նիստերէ բաղկացած ժողովը վարեց ընկ Հրաչ Սերայտարեան. ատենադպիրներն էին ընկերներ Ռիթա Շամլեան եւ Րոզմարի Սահակեան։ Խօսք առին Համազգայինի Կ. Վարութենէն ընկ. Վիգէն Թիւֆէնքճեան, ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէէին ընկ. Ժիրայր Զաքարեան, քոյր միութիւններէն՝ ՀՕՄի շրջանային վարչութենէն ընկհ. Օհանեան եւ ժողովին ընթացքին, երկարամեայ, վաստակաւոր Համազգայնականներ՝ Տոքթ. Վազգէն Տէր Գալուստեան, Վրէժ-Արմէն Արթինեան, Յարութիւն Պէրպէրեան, Տոքթ. Կարպիս Հարպոյեան։ Համազգայինի Սանահին, Գլաձոր եւ Տաթեւ մասնաճիւղերու ատենապետները՝ Թամար Շահինեան, Թամար Տօնապետեան եւ Սողոմոն Խտրեան ներկայացուցին յիշեալ մասնաճիւղերուն տարեկան ամփոփ տեղեկագիրները. յաջորդեց Գանատայի շրջանային վարչութեան միամեայ գործունէութեան տեղեկագիրի ընթերցումը՝ ատենապետ Ծովիկ Գահվէճեանի կողմէ։ Օրակարգի աւելի քան երեսուն կէտերուն աւարտին, հետեւեալ ձեւով կազմուեցաւ յառաջիկայ տարեշրջանի շրջանային վարչութիւնը.- Իրենց ընտրութեան շրջանը շարունակեցին ընկերներ Ծովիկ Գահվէճեան, Սալբի Մարգարեան եւ Մեղեդի Էթիեմեզեան. ընտրուեցան ընկերներուհիներ Մարալ Հասըրճեան, Մարալ Պէրպէրեան։ Ժողովականները շնորհակալութիւն յայտնեցին Դիւանին, յանձնախումբերուն եւ ընթացաւարտ անդամներ Գագիկ Խաչատրեանի եւ Գէորգ Թաշճեանի. յաջողութեան մաղթանքներով վերջ գտաւ ժողովը։ Hamazkayin Central