Համազգայինի ԷՐԵԲՈՒՆԻ Պարախումբը Նոյեմբերի 12-ին իր մասնակցութիւնը բերաւ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի ձեռնարկին, երկու խմբային պարերով՝ Բալենի եւ Արտաշատ, հմայելով ներկաները։ ԱՊՐԻՔ։