2013

Գրասէրներու խմբակի ժ. հաւաք

Թորոնթօ, Նոյեմբեր 2012

Համազգայինի գրասէրներու խմբակի ժ. հաւաքը Թամար Տօնապետեան Թորոնթօ, Նոյեմբեր 2012 Շնորհիւ Համազգայինի «Գլաձոր» մասնաճիւղի գրական յանձնախումբին, Թորոնթոյի հայ գաղութին առիթ կ'ընծայուի ամսական դրութեամբ հաւաքուելու, ունկնդրելու եւ զրուցելու մեր գրողներուն մասին:

2012

Շնորհահանդէսէ աւելի՝ տօնախմբութիւն էր.

Թորոնթոբնակ լուսանկարիչ՝ Գալուստ Պապեանի «Ներաշխարհիս Ոսպնեակէն» ալբոմի շքեղ շնորհահանդէսը
Թամար Տօնապետեան
10 Մայիս, 2012, Թորոնթօ
Շնորհահանդէսէ աւելի՝ տօնախմբութիւն էր. ամենայն բծախնդրութեամբ մտածուած, կազմակերպուած եւ մատուցուած, աւելի քան 400 արուեստասէրներու Համազգայնավայել հաւաք մը` որուն իր ներկայութեամբ եւ մասնակցութեամբ յաւելեալ հմայք ընծայեց համբաւաւոր արուեստագէտներու խումբ մը - գրողներ, դերասաններ, բեմադրիչներ, գեղանկարիչներ, երաժիշտներ: Մէկ խօսքով, աննախընթաց երեկոյ մը կարելի է համարել Գալուստ Պապեանի «Ներաշխարհիս Ոսպնեակէն» լուսանկարներու գիրքի կամ՝ ալբոմի շնորհահանդէսը:

Երրորդ եւ չորրորդ հաւաքներու նիւթերը՝ ...

Համազգայինի գրասէրներու խմբակի հաւաքները հայեցի դաստիարակութեան փաստացի օրինակներէն
Թամար Տօնապետեան
Թորոնթօ, Մայիս 2012
Երկար ժամանակէ ի վեր, նոյն մտահոգութիւններուն մասին կը լսեմ.- մեր լեզուն անկումի մէջ է. մեր մշակոյթը աղաւաղումի ընթացքին մէջ է. ծնողները անտարբեր են հայերէն լեզուի հանդէպ. տուներու մէջ հայերէն չեն խօսիր. հայկական դպրոց յաճախող աշակերտները նոյնիսկ իրարու հետ հայերէն չեն խօսիր. մեր երիտասարդները մեր գրականութեան մասին գաղափար չունին. գիրք կարդացող չկայ. եւ այլն...:

Համազգայինի Գանատայի 32-րդ Ներկայացուցչական Ժողովը

Յունիս 2-3, 2012 շաբաթավերջին, Լաւալի Հայ Կեդրոնի ժողովասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Գանատայի շրջանի 32-րդ ներկայացուցչական ժողովը, ներկայութեամբ՝ Գանատայի 2011-2012 տարեշրջանի շրջանային վարչութեան լրիւ կազմին, Մոնրէալի «Սանահին» եւ Թորոնթոյի «Գլաձոր» մասնաճիւղերու կողմէ լիազօրուած 16 պատգամաւորներու- ներառեալ՝ վերոյիշեալ մասնաճիւղերու վարչութիւններու ներկայացուցիչները, հրաւիրեալներու, ինչպէս նաեւ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչ՝ ընկ. Սիմոն Հասըրճեանի եւ ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ՝ ընկ. Զոհրապ Կոստանեանի:

Սիրտ բացող, հոգի լեցնող, աչք շլացնող, փշաքաղող ...

«Հայաստանը Կը Կանչէ...»
Արշօ Զաքարեան
Թորոնթօ, Մայիս 26, 2012
Շաբաթ 19 Մայիս 2012 է. կը մտնեմ Թորոնթոյի Համազգայինի թատերասրահը վայելելու երկա՜ր ամիսներու պատրաստութեամբ՝ «Էրեբունի» պարախումբի եւ Համազգայինի պարարուեստի ուսումնարանի տարեկան ելոյթը, որ անուանուած է «Հայաստանը Կը Կանչէ...»: Այս տարի մասնակցող զաւակ չունիմ, սակայն 88-ը մանուկները, պատանիները եւ երիտասարդները իմ զաւակներս են:

Յիշատակելի երեկո ...

Ն. Փալանճեան-Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարանականներու հանդիպում
Տիրուկ Մանճիկեան
Մոնթրեալ, Մայիս 2012
Երեքշաբթի 29 Մայիս 2012-ին երեկոյեան, Մոնթրեալի հայ կեդրոնի «Ա. Ահարոնեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Ն. Փալանճեան-Մ. եւ հ. Արսլանեան ճեմարանականներու հաւաքը։ Յիշատակելի երեկոն կազմակերպուած էր Մոնթրեալի Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան «Սանահին» մասնաճիւղի վարչութեան կողմէ, Պէյրութի ճեմարանականներու շրջանաւարտից միութեան ատենապետ՝ Պրն. Վաչէ Ծատուրեանի Մոնթրեալ այցելութեան առիթով։

Գիրքի շնորհահանդէս

«Արեւի Մարդը»
Արշօ Զաքարեան
Թորոնթօ, 10 Յունիս 2012
Այսօր՝, Կիրակի Յունիս 10-ը 2012, կէսօրէ ետք ժամը 2.00-ին, կը գտնուինք Թորոնթոյի Համազգայինի Յ. Մանուկեան գրադարանը, ուր տեղի կ’ունենայ Ռուբէն Մնացականեանի «Արեւի Մարդը» գրքի շնորհահանդէսը, կազմակերպութեամբ Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան գրատարածի յանձնախումբին:

Համազգայինի գրասէրներու խմբակի Ե. հաւաքը

նիւթ՝ Անդրանիկ Ծառուկեան
Թամար Տօնապետեան
Թորոնթօ, 10 Յունիս 2012
Փետրուար 2012-էն ի վեր, Համազգայինի գրասէրներու խմբակի հաւաքներուն ընդմէջէն, մասնակիցները զրուցեցին հայ մեծանուն բանաստեղծներու եւ արձակագիրներու մասին, որոնց իւրայատուկ ստեղծագործութիւնները սիրահար սրտեր ամոքած են, հայրենի քարին ու սարին լեզու տուած են, պանդուխտ հային՝ կանչող փարոս, անիրաւուած հոգիներու՝ յոյսի եւ լոյսի ցայտուն աղբիւր, զէն ու զրահ դարձած են, մանկութիւն չունեցող մարդոց կարծրացած արտաքինէն ներս խուժելով սրտաճմլիկ հոգեվիճակը մերկացուցած են

Հաւաք համալսարանական երիտասարդներու համար ....

Համազգայինի Ուսանողական Մշակութային Հաւաքը եզակի փորձառութիւն՝ հայ երիտասարդին համար
Թամար Տօնապետեան
Թորոնթօ, 2012
Աշխարհի չորս ծագերէն կու գան. գաղափարաբանական, յարանուանական, աշխարհագրական, ընկերային բոլոր տարբերութիւնները մէկ կողմ դրած՝ կու գան. զիրենք միացնողը հայ մշակոյթն է, հայրենի հողը:

Հմայուած է Չարենցի ստեղծագործութիւններով ...

Համազգայինի գրասէրներու խմբակի Զ. հաւաքի նիւթը՝ Գէորգ Էմին
Թամար Տօնապետեան
Թորոնթօ, Յուլիս 2012
Յուսադրիչ երեւոյթ է, Թորոնթոհայ գաղութի պարագային յատկապէս, երբ տեսնենք Թորոնթօ ծնած եւ հասակ առած երիտասարդներ, որոնք մեծ սիրով եւ հետաքրքրութեամբ կը սերտեն եւ վարակիչ եռանդով կը ներկայացնեն հայ գրող մը. այդ երիտասարդներէն են Ռազմիկ Մնացականեան, Մեղեդի Մնացականեան, Րաֆֆի Սարգիսեան, Տանիէլ Օհանեան, Ռուբէն Ճանպազեան, որոնց յաջորդական ներկայացումներն ու վարած զրոյցները անցեալ հինգ ամիսներու ընթացքին, յոյժ գնահատուեցան գրասէր հասարակութեան կողմէ: Համազգայինի գրասէրներու խմբակի առաջին հաւաքի ընթացքին, Թամար Նաճարեանի ցուցաբերած խանդավառութենէն իսկ զգալի էր որ Թամարն ալ սիրով պիտի ստանձնէ իր նախասիրած գրողներէն մին ներկայացնելու պատասխանատուութիւնը: Շիրազ-Էմին երկնտրանքին յաջորդեց իր դժուար որոշումը՝ Գէորգ Էմին: