2014

Համազգայինի «Նուռ» Ֆիլմի Փառատօնը՝

Թորոնթոյի հայ համայնքին ամենէն ցայտուն նախաձեռնութիւնը
Թամար Տօնապետեան
Թորոնթօ, 2011
Կայծ մը՝ որ տարիներ առաջ Համազգայինի ընտանիքին մէջ կ'արթննայ, ժամանակէ մը յետոյ, շնորհիւ խումբ մը անձնուէր հայ երիտասարդներու արհեստավարժ մօտեցումին, հետզհետէ պարարտանալով, կը դառնայ Թորոնթոյի հայ համայնքին ամենէն ցայտուն նախաձեռնութիւնը:

Հայագիտական լսարան

Թորոնթօ, Նոյեմբեր 2012

Համազգայինի «Հայ տպագիր գիրքը՝ 500 տարեկան» Մարաթուկ, Նոյեմբեր 2012 Պայծառ առաւօտ մըն է. Շաբաթ, 24 Նոյեմբեր 2012: Թորոնթոյի աշնան արեւը խաբուսիկ է. քովէս, պարոն Մուշեղ Գարագաշեան կիսակատակ կ’ըսէ թէ Գանատայի արեւը սառնարանի մէջի լոյսին կը նմանի:

2013

Գրքի շնորհահանդէս

Ն. Ա., Դեկտեմբեր 2012

«Համազգային»ի Սանահին մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ եւ հովանաւորութեամբ Գանատայի Հայոց թեմի առաջնորդ գերշ. Տէր Խաժակ արք. Յակոբեանի, Չորեքշաբթի, 5 Դեկտեմբեր 2012, Ա. Ահարոնեան սրահէն ներս տեղի ունեցաւ բժ. Կարպիս Հարպոյեանի «Բժիշկին Բ. Խօսքը» գրքին շնորհահանդէսը։

Ի Յուշ՝ Էդիկ Յովսէփեանի

Թորոնթօ, Դեկտեմբեր 2012 

Երաժիշտ, խմբավար եւ մանկավարժ Էդիկ Յովսէփեանը դասւում է այդ արւեստագէտների շարքին, որն իր բազամեայ գործունէութեամբ եւ վաստակով մեծ ներդրում ունեցաւ հայ երգի եւ երաժշտութեան պահպանմանն ու տարածմանը սփիւռքում:

Գրասէրներու խմբակի ԺԱ. հաւաք

Թորոնթօ, Դեկտեմբեր 2012

Տարեվերջի հաւաքն է. Տօնական օրերու սեմին՝ տրամադրութիւնները բարձր են: Կարկանդակներով զարդարուած սեղանին շուրջ, նոր տարուայ ծրագիրներու մասին կը զրուցեն. անդին՝ խումբ մը գրասէրներ կը վերյիշեն տարեշրջանի անցեալ ամիսներու հաւաքները...

Գրասէրներու խմբակի ԺԲ հաւաք

Թորոնթօ, Յունուար 2013

Պահեր կան մեր կեանքին մէջ, երբ յատուկ ջերմութիւն մը կը պատէ մեր չորս դին: Սփիւռք կոչուած այս խառնարանին մէջ կայ պատուհան մը, ուրկէ մենք կրնանք փախչիլ, մենք մեզ գտնել դէմ հանդիման՝ մեր գրականութեան էջերը ծաղկեցնող, լուսադէմ գրողի մը հետ ու խորունկ, կարօտագին շունչ մը քաշել ...

Գրասէրներու խմբակի ժ. հաւաք

Թորոնթօ, Նոյեմբեր 2012

Համազգայինի գրասէրներու խմբակի ժ. հաւաքը Թամար Տօնապետեան Թորոնթօ, Նոյեմբեր 2012 Շնորհիւ Համազգայինի «Գլաձոր» մասնաճիւղի գրական յանձնախումբին, Թորոնթոյի հայ գաղութին առիթ կ'ընծայուի ամսական դրութեամբ հաւաքուելու, ունկնդրելու եւ զրուցելու մեր գրողներուն մասին:

2012

Շնորհահանդէսէ աւելի՝ տօնախմբութիւն էր.

Թորոնթոբնակ լուսանկարիչ՝ Գալուստ Պապեանի «Ներաշխարհիս Ոսպնեակէն» ալբոմի շքեղ շնորհահանդէսը
Թամար Տօնապետեան
10 Մայիս, 2012, Թորոնթօ
Շնորհահանդէսէ աւելի՝ տօնախմբութիւն էր. ամենայն բծախնդրութեամբ մտածուած, կազմակերպուած եւ մատուցուած, աւելի քան 400 արուեստասէրներու Համազգայնավայել հաւաք մը` որուն իր ներկայութեամբ եւ մասնակցութեամբ յաւելեալ հմայք ընծայեց համբաւաւոր արուեստագէտներու խումբ մը - գրողներ, դերասաններ, բեմադրիչներ, գեղանկարիչներ, երաժիշտներ: Մէկ խօսքով, աննախընթաց երեկոյ մը կարելի է համարել Գալուստ Պապեանի «Ներաշխարհիս Ոսպնեակէն» լուսանկարներու գիրքի կամ՝ ալբոմի շնորհահանդէսը:

Երրորդ եւ չորրորդ հաւաքներու նիւթերը՝ ...

Համազգայինի գրասէրներու խմբակի հաւաքները հայեցի դաստիարակութեան փաստացի օրինակներէն
Թամար Տօնապետեան
Թորոնթօ, Մայիս 2012
Երկար ժամանակէ ի վեր, նոյն մտահոգութիւններուն մասին կը լսեմ.- մեր լեզուն անկումի մէջ է. մեր մշակոյթը աղաւաղումի ընթացքին մէջ է. ծնողները անտարբեր են հայերէն լեզուի հանդէպ. տուներու մէջ հայերէն չեն խօսիր. հայկական դպրոց յաճախող աշակերտները նոյնիսկ իրարու հետ հայերէն չեն խօսիր. մեր երիտասարդները մեր գրականութեան մասին գաղափար չունին. գիրք կարդացող չկայ. եւ այլն...:

Համազգայինի Գանատայի 32-րդ Ներկայացուցչական Ժողովը

Յունիս 2-3, 2012 շաբաթավերջին, Լաւալի Հայ Կեդրոնի ժողովասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Գանատայի շրջանի 32-րդ ներկայացուցչական ժողովը, ներկայութեամբ՝ Գանատայի 2011-2012 տարեշրջանի շրջանային վարչութեան լրիւ կազմին, Մոնրէալի «Սանահին» եւ Թորոնթոյի «Գլաձոր» մասնաճիւղերու կողմէ լիազօրուած 16 պատգամաւորներու- ներառեալ՝ վերոյիշեալ մասնաճիւղերու վարչութիւններու ներկայացուցիչները, հրաւիրեալներու, ինչպէս նաեւ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչ՝ ընկ. Սիմոն Հասըրճեանի եւ ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ՝ ընկ. Զոհրապ Կոստանեանի: